-->

En Uyir Neethane is a tamil romance novel written by ramanichandran. You can download PDF book of the family based this fiction novel in this page. Sample of the novel is also attached in this page so that you can read the sample. In last paragraph En Uyir Neethane PDF book download link is available.

En Uyir Neethane PDF Download | Ramanichandran Novels

என் உயிர் நீதானே என்ற எழுத்தாளர் ரமணிசந்திரன் அவர்களின் நாவலை Tamil-ல் Free-ஆக PDF வடிவத்தில் Download செய்துக்கொள்ளும் Link கீழே உள்ளது. அதனை Click செய்து Download செய்து கொள்ளலாம். கூடவே, உங்களுக்கு தேவையான தமிழ் நாவல்கள் அல்லது வேற்று மொழி தமிழாக்க நாவல்கள் அல்லது புத்தகங்களை எங்களின் Comment Box-ல் பதிவிடவும். மேலும், எங்களது PDFtamil.com இணையதளத்தின் Email Subscription-ல் உங்களது Email Id-யை கொடுத்து இணைந்து கொள்ளுங்கள். அப்போதுதான் நீங்கள் தேடிய நூலினை நாங்கள் எங்களின் தரப்பிலிருந்து Upload செய்ததும் உங்களுக்கு Email-ல் தெரிவிக்க இயலும். அதன் மூலம் நீங்கள் Download செய்து கொள்ளலாம். 

Sample of En Uyir Neethane Ramanichandran Novel

பிரியரஞ்சனை அப்போது பார்த்ததே, செளமியாவுக்கு அதிசயம்என்றால்‌, அவன்பேச்சைக்கேட்கக்கேட்க, அவளது பிரமிப்பு மேலும்அதிகமாயிற்று. இவன்விற்பனையில்உதவ வந்திருக்கிறான்‌. இந்த நேரத்து விற்பனையில்‌, மற்றவர்கள்உதவுவது ஒன்றும்பெரிய அதிசயம்அல்ல. அப்பாவுடைய நண்பர்கள்அண்ணனுடன்பயின்றவர்கள்தேவைப்படும்போது எல்லோருமே அவ்வப்போது செய்வார்கள்தான்‌... என்செளமியாவுடைய தோழி ஒழுத்தி கூட, ஒரு திடீர்கூட்டத்தின்போது காசட்பேரட்மிக்காட்டி விற்றுக்கொடுத்திருக்கிறாள்‌. கனடச்சாமான்கள்எல்லாவற்றிலும்ஷிலை ஒட்டியிருக்கும்என்பதால்‌, விலையைச்சொல்லச்சங்கடமும்இராது.

ஆனால்இவன்எப்படி இங்கே இப்போது வத்தான? 'தினகர்‌' என்று ஏதோ சொன்னானே. அண்ணன்பெயர்இவனுக்கு எப்படித்தெரியும்அவள்யோசிக்குமுன்‌, "கொஞ்சம்க்கிரம்மாஎன்று ரசீது கேட்டுப்பணம்கொடுத்தவர்அவசரப்படுத்தினார்‌.


Download Ramanichandran PDF Novels More:

எனவே, மலர்த்த விழிகளால்பிரியரஞ்சனை ஒரு தரம்நன்றியுடன்நோக்கிவிட்டு. செளமியா தன்வேலையில்ஈடுபட்டாள்‌. அந்த வாடிக்கையாளர்‌, ஃபிரிட்ஜை வாங்க (ஹடிவு செய்து அதற்குரிய பணத்தை எடுத்துக்கொடுக்க, அதை வாங்கி எண்ணியபடியே நன்றி சோல்ல அந்தப்பிரியரஞ்சனைத்தேடினால்அவன்இன்னொருவருக்கு சலவை இயர்இிரத்தைக்காட்டிக்கொண்டி ருந்தான்‌.

இன்னொரு தரம்‌, தாமோதரனே மேல்தட்டிலிருந்து மிக்ஸியை எடுத்துத்தருமாறு அவனிடம்கட்டுக்கொண்டிருந்தார்‌. அதற்குள்தாமோதானுடைய நண்பர்கள்இருவர்வேலை முடித்து வந்து சேர்ந்தனர்‌. அவர்கள்வருவதும்‌, உதவுவதும்கூட வழக்கம்தான்‌, கொடுக்கல்வாங்கல்அடிப்படைமில்தாமோதானும்‌. அவர்களை வெறும்கையோடு அனுப்பமாபீ।டரர்ற்று பொறுத்துப்பார்த்தால்பிதிய ரஞ்சன்வந்தது போலவே ஓசைப்படாமல்காணாமல்போயிருந்தான்‌. அவன்சமயத்தில்செய்த உதவிக்கு நன்றி தெரிவிக்கவே இல்லையே என்று செளமியாவுக்கு சொம்பவே உறுத்தியது.

அவளைப்பற்றி மட்டமாக நினைப்பானேோ ஆனால்இப்போது அதற்காக அவள்செய்யக்கூடியது ஒன்றும்இல்லை. பெருமூச்சை அடக்கிக்கொண்டு வேலையில்மூழ்கினாள்அவள்‌, மதியம்தாங்கி விழித்து ஒருவாறு இனகரல்மீண்டும்கடைக்கு வந்தபோது இரவாகி விட்டிருந்தது. கிட்டத்தட்ட எட்டு மணிக்கு சாவகாசமாக வந்த மகனிடம்தாமோதரனுக்கு மிகுந்த கோபம்தான்‌.

ஆனால்அதைக்காட்ட இது இடமோ, தேோரமோ அல்ல என்று ஆத்திரத்தை அடக்கிக்கொண்டு சாதாரணமாகக் காட்டி ௮வனை வேலை ஏவினார்‌. இரவு வீடு திரும்ப வேண்டி௰ நண்பர்களை வழியனுப்பிவிட்டு தாமோதரன்திரும்பி வருடின்‌, 'மைக்சோ . ஒவனைப்பார்த்துக்கொண்டிருந்த வாடிக்கையாளரை அப்படியே விட்டுவிட்டு ஓர்அசட்டு நகைப்புடன்திகைரன்தங்கையின்அருகில்வந்தான்‌.

என்ன செளமிக்குட்டி, இன்றைய விற்பனை எப்படி? சுமார்எவ்வளவுக்கு விற்றிருக்கும்‌?”  என்று சற்று தாழ்ந்த குரவில்வினவினான்‌. கடமை உணர்வோடு நாள்முழுவதும்கடையில்இருந்து விற்பனையைக்கவனித்திருந்தால்அவளிடம்கேட்கத்தேவையே இல்லை. பைசாக்கணக்கு வரை துல்லியமாகத்தெரியாவிட்டாலும்குத்து மதிப்பாக எவ்வளவு விற்றிருக்கும்என்று நிச்சயமாகத்தெரிந்திருக்கும்‌. இப்படி அப்பாவுக்குத்தெரியாமல்தாழ்ந்த குரலில்திருட்டுத்தனமாக என்ன கேள்வி இது?

'செளமிக்குட்டி: என்று நைச்சியம்வேறு. எல்லாமே செளமியாவுக்கு எரிச்சலூட்டின. ஆனால்‌, அண்ணனிடம்அதைக்காட்டவும்அவளுக்குப்பிடிக்கவில்லை. இதே அண்ணன்‌, அவளிடம்உண்மையான பிரியத்தோடும்பழகியவன்தானே! எனவே ''நான்முழு நேரமும்‌, கல்லாவில்இருக்கவில்லை. ௮ண்ணா. அத்தோடு வரவர வாங்கிப்போடுவதோடு சரி. கூட்டிக்கணக்கிட்டுப்பார்க்கவே இல்லைஎன்று மழுப்பி விட்டாள்‌.

இன்னும்அவன்எதையாவது கேட்டுவிடக்கூடாதே என்று ''அண்ணா, அந்த ஆள்முகம்சுளிக்கிறார்‌, பாருங்கள்‌. அப்பாவிடம்போய்ப்புகார்கொடுக்குமுன்‌, சீக்கிரமாகப்போய்க்கவனியங்கள்என்று அவனை அனுப்பி வைத்தாள்‌. பணத்தைப்பற்றி இவன்ஏன்கேட்கிறான்என்று மனதுள்‌. குடைந்தது. ஏனெறால்கடையின்வர செலவு பற்றி கடந்த ஓர்அண்டு காலமாக அவன்அக்கறை காட்டியதே இல்லை. இன்று மட்டும்ஏல்சேட்டான்‌?

ஒரு வேளை அதிக: விற்பனையால்இடைத்திருக்கும்பெரிய தொகை எவ்வளவு என்று அறிந்து பகிழ்வதற்காகக்கேட்டானளேரா இன்று வழக்கத்தை விட, அதிகமாகவே விற்திருந்தது. கிட்டத்தட்ட எட்டி லட்சங்கள்சேர்த்திருந்தன. சொல்லியிருந்தால்சந்தோஷப்பட்ட பானேோர? அட்டா, சொல்லாமல்போனோமே. கொஞ்சம்மனம்நியபோதும்‌, இந்தப்பண விவகாரங்களை எல்லாம்அப்பாவும்ததும்‌ £சு வே பேசிக்கொள்ளட்டும்என்று முடிவு சசய்து விட்டு செளமியா தன்வேலையைத்தெரடர்ந்தான்‌.

இரவில்கடையை ௫உ.ட்புறமாகப்பூட்டிக்கொண்டு பணத்தை எடுத்துப்பெட்டியுள்வைத்தபோது, தயக்கத்துடன்‌ “அப்பா: என்று இனகரன்அழைத்தான்‌. தாமோதரன்கேள்வியாய்நோக்கவும்‌, “கொள்முதல்செய்ததற்குப்பணம்இப்போது பட்டுவாடா செய்யாதீர்கள்‌'' என்று எங்கோ பார்த்தபடியே என்றாலும்முழுசாகச்சொல்லி முடித்தான்௮வன்‌.

திகைப்புடன்மகனைக்கூர்த்து பார்த்தார்‌, தாமோதரன்‌. பிறகு '“ஏனப்பா, அப்படிச்சொல்லுகிறாய்‌? ஒருவேளை... இல்லையே... நாளைக்கு வெள்விக்கிழமை கூட இல்லையே. ஏன்கொடுக்க வேண்டாம்என்கிறாய்‌? "என்று மகனிடம்வினவினார்‌. "வந்து... “இப்போது என்றால்‌, நாளைக்கு மட்டும்அல்ல அப்பா. இந்த பாறை கொஞ்ச நாள்தள்ளிக்கொடுங்கள்‌” என்றான்மகன்‌. '


Download Ramanichandran PDF Novels More:

 மகனைக்கூர்ந்து நோக்கியபடி, “எத்தனை நான்‌?" என்று கேட்டார்தந்தை.‌ அது... ஒரு மூன்று நான்கு மாதம்தள்ளிக்கொடுங்களேன்‌, அப்பா. செளமியா திகைப்புடன்பார்க்க, சில கணங்கள்தாமோதரனும்ஒன்றுமே பேசவில்லை, தன்னைக்கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு இருந்தார்போலும்‌.

பிறகு அமைதியான குரவிலையே "அது நன்றாக இருக்குமாப்பா?. பேருக்கு ஒரு சிறுதொகையை வாங்கிக்கொண்டு இவ்வளவு சாமான்களை உடனே திருப்பி விடுவோம்என்று நம்பித்தானே தந்இருக்கிறார்கள்‌. நாளைக்கே, பாக்கித்தெொரகையைச்செலுத்தாவிட்டால்நம்நாணயம்என்ன ஆகும்‌? என்று கேட்டார்‌.

பெரிய நாணயம்‌. அரசாங்கங்களே வாக்கு மாறுகிறார்கள்‌. “இருக்கலாம்‌. ஆனால்நான்அப்படி மாற மாட்டேனப்பா'' என்று சுருக்கமாக முடிக்க முயன்றார்தாமோதரன்‌. ஆனால்கன்கெஞ்சத்தொடங்கினான்‌. அப்பா, நான்ஓன்றும்பணத்தைத்திருப்பிக்கொடுக்கவே வேண்டாம்என்று சொல்லவில்லை. ஒரு... ஒரு மூன்று மாதங்கள்கழித்துக்கொடுங்கள்‌, என்கிறேன்‌. அவ்வளவுதான்‌. அப்பா, ப்ளீஸ்‌.

ம்ம்‌... அந்த மூன்று மாதங்களும்இத்தப்பணத்தை எந்த பாட்டிலில்ஊறுகாய்பே: ஈழிவது? ' மீண்டும்ஒரு சிறு அமைதி, அப்பாவும்மகளும்பேசாது நோக்க, எதையோ சொல்ல, தினகரன்‌ 'தம்‌' பிடித்துத்தைரியத்தைக்கூட்டி கொண்டிருப்பது நன்றாகத்தெரிந்தது.

அண்ணி ஆனந்தியின்பேச்சுகளை எண்ணிப்பார்க்கும்போது செளமியாவுக்கு உள்ஷரப்படபடப்புதான்‌. ஆனால்தந்தைக்கு (முந்திக்கொண்டு பேசக்கூடாது என்று தன்னைக்கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு பேசாதிருந்தாள்‌. ஆனால்அண்ணன்அந்த அளவுக்கு யோசனையற்தவனா?

அப்படித்தான்என்று தினகரன்நிரூபித்தான்‌. எச்சில்விழுங்கித்தொண்டையைச்சரிப்படுத்திக்கொண்டு, ''அந்தப்பணத்தை என்னிடம்‌….


en uyir neethane, ramanichandran novel download, ramanichandran tamil novels download, tamil novels, pdf tamil novels free download
En Uyir Neethane Novel PDF

Info of En Uyir Neethane Ramanichandran Novel

Name of the Book:

என் உயிர் நீதானே

Book About:
Tamil Novel
Author:
Ramanichandran
Download Format:
PDF - Ebook
Book Size:
248 Pages
ISBN-13:
5195182032770
Publisher:
Ramanichandran
Copyright Date:
2002
Copyrighted By:
Ramanichandran Novels
Language:
Tamil
Book Genre:
Fiction / Novel

Download Ramanichandran Novel

Final Words

Ramanichandran அவர்களின் நாவல் En Uyir Neethane என்பதிலிருந்து முன்னுரையைப் பார்த்தோம். மேலும், நூலினை Download செய்துகொண்டீர்கள் என நம்புகிறேன். நூலினை பற்றிய உங்களது விருப்பத்தினை மற்றும் உங்களுக்கு தேவையான நாவலினை பற்றியும் Comment Box-ல் பதிவிடவும். எங்களது Pdf tamil வலைதளத்தை தொடர்ந்து உபயோகித்து நல்ல பல நூற்களை கற்றறிந்திடுங்கள்!