-->

Enna Enna Aasaigalo is a tamil romance novel written by ramanichandran. You can download PDF book of the family based this fiction novel in this page. Sample of the novel is also attached in this page so that you can read the sample. In last paragraph Enna Enna Aasaigalo PDF book download link is available.

Enna Enna Aasaigalo PDF Download | Ramanichandran Novels

என்ன என்ன ஆசைகளோ என்ற எழுத்தாளர் ரமணிசந்திரன் அவர்களின் நாவலை Tamil-ல் Free-ஆக PDF வடிவத்தில் Download செய்துக்கொள்ளும் Link கீழே உள்ளது. அதனை Click செய்து Download செய்து கொள்ளலாம். கூடவே, உங்களுக்கு தேவையான தமிழ் நாவல்கள் அல்லது வேற்று மொழி தமிழாக்க நாவல்கள் அல்லது புத்தகங்களை எங்களின் Comment Box-ல் பதிவிடவும். மேலும், எங்களது PDFtamil.com இணையதளத்தின் Email Subscription-ல் உங்களது Email Id-யை கொடுத்து இணைந்து கொள்ளுங்கள். அப்போதுதான் நீங்கள் தேடிய நூலினை நாங்கள் எங்களின் தரப்பிலிருந்து Upload செய்ததும் உங்களுக்கு Email-ல் தெரிவிக்க இயலும். அதன் மூலம் நீங்கள் Download செய்து கொள்ளலாம்.

Sample of Enna Enna Aasaigalo Ramanichandran Novel

எனக்குப்பரிசு கொடுத்தால்‌, அதைப்பெற்றுக்கொள்ள தான்ஏன்வெட்க வேண்டும்‌? மணந்து கொள்ளப்போகிற பெண்ணுக்குச்சிறு பரிச கொடுப்புதற்குச்கூடக்கணக்குப்பார்க்கும்‌, அந்தக்கஞ்சப்பிசு.தாரியின்சகவாசம்‌, உங்களையும்ரொம்பவே கெடுத்துவிட்டதுஎன்று தோன்றுகிறதுஎன்று படபடவென லோகேசுவரி பொரியவும்புவனேசுவரி அயர்த்து போனாள்‌.

மணத்து கொள்ளப்போகிறவன்‌. இத்த அளவுக்கு வந்திருக்கிறது. கூட்ட அதைச்கேட்டபோதுகொஞ்ச நாள்‌, அவருடைய அண்ணனின்திருமணம முடிகிற வரையிலை, யாரிடமும்கூற வேண்டாம்என்று சுகன்சொன்னார்‌” என்றாள.

லோகேஸ்‌, கோபப்படாமல்கொஞ்சம்யோசி. இது, ஏதோ... நீ என்தங்கை. எடுக்காமல்தள்ளிப்போடுகிற மாதிரி.இல்லை 2 அவருடைய அண்ணனுக்கு எப்போது திருமணம்ஆகி அதன்பின்இந்த சுகணின்கல்யாணம்பற்றிய பேச்சே எப்போது எடுப்பார்களோ... ”
Download Ramanichandran PDF Novels More:

நல்ல வேளையாக, லோகேசுவரி புதில்சொன்னாள்‌. அக்கா தனக்காகத்தான யோசிக்கிறாள்என்று புரிந்து கொண்டாளோ, என்னவோ. நிதானமாகவே, குயாராம்‌. அவள்ஏதோ இவர்களின்தொழில்தொடர்பாக மேல்படிப்புக்காக அவள்வத்த உடனேயே அண்ணனின்திருமணமாம்‌. அப்புறம்உடனேயே இவரதுகானாம்‌. அண்ணன திருமணத்தின்போதே வீட்டில்சொல்லி விடுவதாகச சத்தியம்செய்திருக்கிறார்என்று தமக்கைக்கு விளக்கினாள்‌.

ஆனால்‌ “எதற்கும்திருமணம்பற்றி வெளிப்படையாகச்சொல்லும வரை அவரோடு தணியே சுறறுவதையும இப்படி வாங்குவதையும்விட்டு விடேன்‌" என்று பெரியவள்சொன்னதும்அவளுக்குக்கோபம்வந்துவிட்டது.

எனக்கு ஒரு தல்லது என்றாலே உங்களுக்குப்பிடிக்காதா அக்கா? தேவிமா போலச்சினேகிதிகள்வீட்டுக்குப்போய்வாயக்கு ரு.சியாகச சாப்பிட்டால்அதற்கு ஆயிரம்தடைகள்சொலலுவீர்கள்‌. எத்தனை ஆண்டுகளாக இத்த மாதிர்துணிமணிகளுக்காக, வசதிக்காக எங்கினேன்‌.

கடவுளாகப்பார்த்து அதற்கு ஒரு வழ செய்து கொடுத்தால்அதையும்கெடுக்கப்பார்க்கிறீர்களேஎன்று .த்திரப்பட்டாள. ன்னலோகேஸ்இப்படிப்பேசுகிறாய்‌? "என்றாள்மூத்தவள்வருத்தத்துடன்‌. நமணம்என்று வெ கும்வரை ஓதுஙகி இரு என்றுகானே சொன்னேன்‌. போய்க கெடுப்பது என்று என்னவெல்லாம்சொல்லுகிறாய்‌.

நின்னே எனனக்கா? அகக்திருமணம்நடக்க இன்னும்தாலைந்து மாதம்‌. அதுவரை சந்திக்காமல்ஓதுங்கினால, அப்புறம்சகன்என்னை மறததுவிட அப்புறம்இதெல்லாம்எனக்கு எப்படிச்கிடைக்கும்‌?” என்று தங்கை புவனேசு வரிக்கு தூக்கிவாரிப்போட்டது.

இறப்பதை? என்னடீ சொல்லுகிறாய்‌? திருமணம்செய்து கொள்கிற அளவுப்பவர்‌, எப்படி மறப்பார்‌?” றக்க எட்டாரா கண்ணில்படாதது, கருத்தில்இருத்தும்மறைத்து டோகும்படிக்குது இல்லையா ?சுகன ஒன்றும்இனபன்மாமா மாதிரிமரக்கட்டை தினுசுலை.

உற்சாகமும்‌, துடிதுடிப்பும்உள்ளவா. இன்னும்இன்னும்என்று ஏதாவது! இர அருப்பா்நான்எங்கோ இருந்து கொண்டு தீயும்அப்படி இருக்கண்டுமெப்‌, அவரால்முடியுமா? அத்தோடு, தல்ல பண வசதிவேறு. பச்சையும்‌‌ அமெரிக்கன்டாலரும்‌, நம்ரிங்கேட்டும்கட்டுச்கட்டாக எவ்வளவுதெரியுமா? அதற்காக அவரை எத்தனை "போ்சுற்றுகிறார்கள்‌.

அவரைப்பாதுகாக்க வேண்டாமா? சுகன்கூடவே தான்தானே என்உரிமையை நிலை நாட்டி அந்தப்பெண்களை விரட்ட முடியும்‌?

இது போல சுகன்எனக்கு வாங்கிக்தருவதைப்பார்க்கும்போது அரதப்விஷயம்புரியும்‌. எனக்கும்லாபம்‌. தான்ஆசைபயட்டதை எல்லாம்தகிக்கும்பூக ஈசுவரியின்மனம்கலங்கியது. ௮ரு. சுகணின்பரிசுகளால தங்கையின்ரொம்பவும்பாதிக்கப்பட்டிருப்பது போல அவளுக்குக்கோன்றியது. ப்க்ஞாநகஃ லோகு இவ்வளவா ஏங்கினாள்‌.

கொடிதிலும்கொடிது இளமையில்என்று சும்மா சொல்லவில்லை போலும்‌. அத்துப்பரிசும்பணமும்‌ 'விட்டால்இதத முடிவுக்குக்தங்கை வததிருப்பாளா என்பதே இப்போது எனன வோ எல்லாம்தப்பு போலத்கோன்றுகிறகே, லோகும்மாஎன்றாள்

பட சியமாகத்தலையைச சிலுபபினாள தங்கை, “ஒரு தப்பும்கிடையாது. கட்டுப்பெட்டிகள்போல இல்லாமல்தீங்கள்தான்காலத்துக்கு ஏற்றபடி கற்குக்கொஞ்சம்முயற்சியுங்கள்‌. என்விஷயத்தை நானே பார்த்துநீங்கள்தான்‌... ச்சு... அது உஙகள்விஷயம்‌ "என்று முடித்தாள்‌.

பநாகனைய்பற்றிய எகையோ சொல்லத்கொடங்கிவிட்டுத்தங்கைக்கிறாள்என்று புவனேசுவரிக்குப புரிந்தது. இருவருக்கும்கான்இப்போது ஈரு.ததமாக இருக்கிறதே. எனக்குப்பிடிக்காவிட்டாலும்உன்விஷயத்தில டரகது போல்என்கத்தத்தீமூக்கை நீட்டாகே என்று சொல்லாமல்

மறுகாள வருவார்‌. இப்போது, பொறுப்பு, அவருடைய கம்பி. சுகன்கம்பியும் டைரகடாதான்‌, அவர்தான்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்‌. அவரிடம்பேசுவதானால்‌, கொஞ்சம்முன்னால்தான்‌, அவரும்வெளியே போனார்‌. நாலாவது... ஐந்காவ ஸ்டாலில்இருப்பார்‌. “என்றவரின்குரவில்‌, சற்றே ஏளனம்சொனித்கதோ.

ஒரு வேளை... ஒரு வேளை அவனுடைய அண்ணன்‌. அங்கும்அங்குமா, ஷட்டில்அடித்துக்கொண்டு இருக்கிறானோ? முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கிறவன்அவன்தான்என்றால்‌, அது அவசியமாக வே இருக்கக்கூடும்‌.

சுகணின்உடை, தோற்றம்பற்றிக்கொஞ்சம்சொல்கிறீர்களா? செல்லுகிற வழியில்ஒரு கணம தயங்கிவிட்டுத்தலையாட்டினார்‌, கணக்கானர்‌. “வெள்ளை இன்ஸ்பான்ட, அம்மா. மேலே, சிவப்பும்கறுப்புமாகக்கட்டம்போட்ட டீஷாட்‌. கறுப்புக்கண்ணாடி... விலை உயர்ந்கு ரசம்‌... ரேப்‌. குடும்ப வாகு, நல்ல உயரம்‌. பார்க்கப்பளிச்சென்று இருப்பார்‌... மனணிகதுக கொள்ளுங்கள்காயி இதற்கு மேல்‌, எனக்குக்தெளிவாகச்சொல்லத்தெரியவில்லை.

ஆக, முக்கியமானதை விட்டு விட்டேனேபஎங்கள்பாட்ஜ்குக்திமிகுப இதுபோல்‌, "என்று, கன்தோள்ட ன்ருததியிருககதைக்காட்டினாகள்அவள்நுழையப்போனபோது. அசனுள்ளிருந்து, அவனே வெளியே சுணக்காளர்சொன்ன மாதிரியே, அடையாள வில்லையை அவன்நிர போதும்‌, அவன்தான்சுகன்என்று, புவனேசுவரிக்கு ச்தெளிவாகவேது போயிற்று.

ஈணில்இருக்க வேண்டிய ரேபான்‌, கையில்சுழன்று கொண்டிருக்கது. சணகச்காளர்சொன்ன அடையாளம்அச்சாய்ப்பொருந்தியது. யாகக்கண்களில்தெரிக்க ஓர்அலட்சியம்‌. உடம்பில்காணப்பட்ட ஒரு வகையில்மாட்டியிருத்த ரோலக்ஸ்‌. வைர மோதிரம்‌.

கான்அழுகன்‌., பணக்காரன்என்று, அவனது ஒவ்வோர்அசைவும்சொல்லாமல்னது. இவளிடம்‌, லோகேசுவரிமயங்கியதில்அகிசயம என்ன இருக்கிறது? மயங்கிநிறபது, லோகேஸ்மட்டும்அல்ல என்று, கொத்தும்கிளியாய்‌, அவண்பற்றியபடி நின்ற அழகிகாட்டிக்கொண்டான்‌.

கன மயககதச்தைக்காட்டிக்கொண்டது மட்டுமல்ல. அவன்முகத்தைக்கையாலதிருப்பி, "ஏன்லா, இவ்வளவு அமுகாய்இருக்கிறாய்‌? கே பார்‌, வழியில்தின்று, ஓன்று, உன்னையே பார்த்து 'ஜொள்ளு"-டுக்கொண்டு இருக்கிறது. "என்றாள்‌.

சுகன்திரும்பிப்பார்த்த பிறகுதான்‌, அந்தப்பெண்சுண்னைப்பற்றியே இகழ்சசியாகப்பேசினாள்என்பதை உணர்ந்து, புவனேசுவரியின்முகம்அதற்குள்அவளை ஒரு தரம்பார்த்துவிட்ட சுகன்முன்னே வந்து, நற்காகவாவது, என்னைத்கேடி வந்தாயா ?”என்று ஆங்கிலத்தில்கேட்டான்‌. கேள்வியைக்கெளரவமாகவே எடுத்துக்கொள்ளலாம்‌. விழி மலர்த்கி அவன்விதம்‌... அதிலும்‌, ஆவல்இருந்ததே குவிர, ரொம்ப அயோக்கியத்தனமாகம்இல்லை. ஆனால, "என்னைத்தேடி வரும்பெண்களுக்கு, நான்எதையும்இல்லை.” என்று கண சிமிட்டி, அவள்முறுவலித்ததுகாண்‌.

அந்த முறுவல, எதிராளியை விழத்தட்டுவுதற்காகவே செய்யப்பட்டது. விழத்டிம்என்று, அறிந்து செய்யப்பட்டது... எந்தப்பெண்ணிடமும்இவன்இப்படித்தான்என்றால்‌, லோகேசுவரி மட்டும்தனி? அவள தன்னைக்‌ 'கனணி'யாக நினைப்பதில்‌, ஏதாவது அர்த்தம்கிறகா? அல்லது, அவள்கன்னைத்தானே ஏமாற்றிக்கொள்கிறாளா?

அறிந்தே ஆசு வேண்டும்‌.! அதையும்எவ்வளவு சீக்கிரமாக முடியுமோ, ஈவு சீக்கிரமாக அறிந்து கொண்டாக வேண்டும்‌. என்னைத்தான்தேடி வந்ததாகத்தோன்றுகிறது!” என்று கேட்டவனின்வை. பக்கத்தில்பொறுமையற்று தின்ற கிளியைம்‌, அவளையும்மாறி மாறிப்சி...! இருவரில்யார்மேல்என்று அளவிடுவது போல...
enna enna aasaigalo, ramanichandran novels, ramanichandran tamil novels download, tamil novels, pdf tamil novels free @pdftamil
Enna Enna Aasaigalo Novel

Info of Enna Enna Aasaigalo Ramanichandran Novel


Name of the Book:

என்ன என்ன ஆசைகளோ

Book About:
Tamil Novel
Author:
Ramanichandran
Download Format:
PDF - Ebook
Book Size:
316 Pages
ISBN-13:
5195182032874
Publisher:
Ramanichandran
Copyright Date:
2003
Copyrighted By:
Ramanichandran Novels
Language:
Tamil
Book Genre:
Fiction / Novel

Download Ramanichandran Novel

Final Words

Ramanichandran அவர்களின் நாவல் Enna Enna Aasaigalo என்பதிலிருந்து முன்னுரையைப் பார்த்தோம். மேலும், நூலினை Download செய்துகொண்டீர்கள் என நம்புகிறேன். நூலினை பற்றிய உங்களது விருப்பத்தினை மற்றும் உங்களுக்கு தேவையான நாவலினை பற்றியும் Comment Box-ல் பதிவிடவும். எங்களது Pdf tamil வலைதளத்தை தொடர்ந்து உபயோகித்து நல்ல பல நூற்களை கற்றறிந்திடுங்கள்!